top of page
שריפה, כיבוי אש
שיקום נזקי אש
עבודות חשמל
שיפוץ דירה

נזקי אש עשן ופיח - שיקום מיידי לחזרה מהירה לשגרת החיים והעבודה

בזמן שריפה בדירה או בבית מגורים, האש, העשן והפיח גורמים לנזקים למבנה עצמו ולתכולה אשר אינם מאפשרים מגורים במקום.

במקרים של בנייני משרדים, מבנה תעשייה וכן מפעלים, נזקים אלו משביתים את פעילותה העסקית השוטפת של החברה וגורמים לנזק כלכלי כבד.

 

ללא טיפול הולם בנזקי השריפה, אלו יובילו להתפתחות נזקים נוספים. לפיכך פעולה מיידית הינה קריטית על מנת לצמצם את התפשטות הנזק. 

 

ישיר מושלם פועלת לטיפול מהיר ומקצועי במבנה ותכולתו, נטרול הפיח והחומרים המזהמים והחזרת המצב לקדמותו כפי שהיה טרם הנזק.

בזכות יכולת התגובה המהירה, המומחיות, הציוד והחומרים המתאימים אתם זוכים לשיעורי הצלחה גבוהים בשיקום.

נזקי השריפה

נזקי אש ועשן - כאשר אלו אינם מטופלים באופן הולם, מובילים להתפתחות נזקים נוספים ביניהם ריחות טורדניים, התפתחות קורוזיה ופגיעה באיכות האוויר במבנה ונזקים אקולוגיים.

נזקי פיח והמים שנותרו בעקבות פעילות כוחות הכיבוי אשר בהדרגה יתפתחו לעובש - כל אלה דורשים שימת לב ושיקום מיידי למניעת תהליך בו יחולו שינויים מדורגים, אך קריטיים לחיי המבנה ולתושביו.

נזקים הנראים לעין כדוגמת ליקויי בניה במערכות המשמשות את המבנה ומאפשרות תפקוד תקין – חשמל ואינסטלציה שהתכלו, גז, מיזוג וכד׳ , וכן ליקויי בניה אסתטיים – ריצוף שניזוק, דלתות שרופות, חלונות מעוותים וכד'.

נזקים קונסטרוקטיביים, בתחילת היווצרותם מופיעים ברובם כנזקים שאינם נראים לעיין, עוצמתם תלויה במשך ובטמפרטורת השריפה (במקרים מסוימים בהם הטמפרטורה עולה על 300 מעלות צלסיוס מתחילה השחתה ודפורמציה של האלמנטים הבסיסיים במבנה, בד"כ אלה עשויים בטון ומוטות פלדה).

שיקום מבנים ותכולה מנזקי השריפה

פעולות השיקום כוללות בין היתר: 

  • פינוי חלקי מבנה מסוכנים (תקרות, חשמל, קירות גבס, אינסטלציה וכו׳). 

  • פינוי פסולת מסוכנת וריהוט שניזוק.

  • פינוי הבגדים שספגו פיח למכבסה.

  • הוצאת הציוד האלקטרוני לטיפול מיידי למניעת קורוזיה.

  • שאיבת מי הכיבוי העומדים באמצעות שואב מים.

  • טיהור המבנה ומערכות מיזוג האוויר.

  • עצירת ההתפשטות של הנזקים, בידוד אזור מוקד האש משאר חלקי המבנה והחזרת הפעילות העסקית תוך שיקום מהיר ומקצועי של המבנה ומערכותיו עד החזרתו לקדמותו.

bottom of page