לייעוץ ושירות מקצועי או הצעת מחיר

:לפרטים ומידע נוסף על שירותי החברה אנא פנו אלינו

 

ישיר מושלם בע"מ

התעשייה 30 נשר, ישראל

טלפון: 04-8211599

פקס:   04-8211607

yashirmushlam@bezeqint.net :אימייל

ישיר מושלם בע"מ | התעשייה 30 נשר, ישראל | טלפון: 04-8211599 | פקס: 04-8211607 | אימייל: yashirmushlam@bezeqint.net |